top of page

Wij zijn een nieuw opgerichte schietsportvereniging en hebben het volgende altruïstische doel: het promoten, organiseren en ontwikkelen van schietsport in welke vorm dan ook, om de goede naam en faam van de schietsport te behouden. Om dit doel te verwezenlijken, streven wij de volgende activiteiten na:

  1. Streven naar erkenning als schietsportvereniging in de zin van de geldende regelgeving;

  2. Het aanbieden van administratieve, logistieke ondersteuning en training aan alle aangesloten leden; 

  3. Organiseren van opleidingen, trainingen, wedstrijden, ... 

  4. Het bevorderen en ondersteunen van de deelname van haar leden aan nationale, internationale wedstrijden;

  5. Het voeren van campagnes om de schietsport te promoten bij een breed publiek en om de goede naam en reputatie van de schietsport te behouden; 

  6. Het uitvoeren van alle nuttige initiatieven die de kwaliteit van de sportbeoefening verbeteren

Over Ons

bottom of page